Nadácia Leukémie
UNB Bratislava,
pracovisko Petržalka
Antolská 11
851 07 Bratislava

IČO:  308 45 271
DIČ:  202 15 475 06
Registr. číslo:  203/Na-96/268
tel.  02-63532168
nadacialeukemie@googlegroups.com

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Nadácia Leukémie
IBAN: SK96 3100 0000 0040 0012 7907
 
Bankové spojenie pre 2% z dane:
Prima banka Slovensko, a.s.
Nadácia Leukémie
IBAN: SK55 3100 0000 0040 0012 7966
 
Nadácia Leukémie je verejnoprospešná, nezisková organizácia, ktorá funguje bez finančnej podpory štátu, len s pomocou príspevkov od verejnosti.
 
Financie potrebné k realizácii všetkých programov získava nadácia z niekoľkých zdrojov:
 
  • finančné príspevky od jednotlivých osôb a organizácií,
  • 2 % z dane odvedenej štátu od fyzických i právnických osôb,
  • úroky z majetku nadácie.
     
Pre napĺňanie poslania Nadácie Leukémie je potrebná nielen profesionalita a presvedčenie lekárov i zdravotníckeho personálu, ale aj duchovná a finančná priazeň jednotlivcov, organizácií i firiem v našej krajine.
 
NAŠIMI PODPOROVATEĽMI A DARCAMI v minulých rokoch boli stovky občanov, ktorí prispeli na nadačný účet prostredníctvom bankových prevodov, alebo poštových zloženiek. Všetkým nemenovaným ľuďom, ktorí často neváhali vziať zo svojho mála a darovať to na potrebnú a zmysluplnú činnosť, ÚPRIMNE ĎAKUJEME . Rovnako radi vyslovujeme poďakovanie i všetkým sponzorom, venujúcim nám peniaze, alebo prístroje formou darovacej zmluvy.

Pre napĺňanie poslania Nadácie LEUKÉMIE je potrebná nielen profesionalita a presvedčenie lekárov i zdravotníckeho personálu, ale i Vaša priazeň.

Ďakujeme.
 
Bankové spojenie:
Sberbank Slovensko, a.s.
Nadácia Leukémie 4000 127 907/3100
IBAN: SK96 3100 0000 0040 0012 7907
 
IČO: 308 45 271
DIČ: 202 15 475 06
Registr. číslo: 203/Na-96/268
tel. 02-63532168
email: nadacialeukemie@googlegroups.com