Nadácia Leukémie
UNB Bratislava,
pracovisko Petržalka
Antolská 11
851 07 Bratislava

IČO:  308 45 271
DIČ:  202 15 475 06
Registr. číslo:  203/Na-96/268
tel.  02-63532168
nadacialeukemie@googlegroups.com

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Nadácia Leukémie
IBAN: SK96 3100 0000 0040 0012 7907
 
Bankové spojenie pre 2% z dane:
Prima banka Slovensko, a.s.
Nadácia Leukémie
IBAN: SK55 3100 0000 0040 0012 7966
 
Potrebujeme:
 
  • Infúzne pumpy
  • Bed side monitor
  • Hematologický krvinkový analyzátor XT-2000i (Sysmex)
  • Ožarovač krviniek pre zabezpečenie substitučnej hemoterapie transplantovaných pacientov
  • Termostat na ukladanie hemokultúr
  • USG prístroj na zavádzanie centrálneho venózneho katétra pod USG kontrolou
  • Centrálny monitoring pacientov na transplantačnej jednotke a jednotke intenzívnej starostlivosti