Čo sme dosiahli:
 
Činnosť Nadácie Leukémie možno rozdeliť do dvoch etáp. Do júla 2003 sme sa zameriavali na pozdvihnutie úrovne poskytovania zdravotníckej starostlivosti na KHAT FN na Partizánskej ulici v Bratislave, Po júli 2003 pôsobíme v FNsP Bratislava, pracovisko Petržalka v Bratislave, pričom naše poslanie ostáva stále rovnaké.
 
1. etapa: 
Nadácia hradila nákup, prevádzku a údržbu prístrojového i technického vybavenia KHaT FN, ktoré Fakultná nemocnica v Bratislave nebola schopná pokryť z vlastných finančných zdrojov. 
 2. etapa:
Na základe delimitácie KHaT Partizánska do FNsP Bratislava, pracovisko Petržalka v Bratislave zmenila Nadácia Leukémie svoju adresu. Zmenilo sa miesto činnosti nadácie, ale nie jej poslanie a obsah. Začína sa pre nás nová etapa - nadviazať na materiálne a technické pomery novej kliniky a prispieť svojou ochotou a zručnosťami k ich ďalšiemu zveľaďovaniu a rozširovaniu.

Vďaka Nadácii Leukémie a vďaka ľuďom, ktorí ju podporili finančne, boli od roku 1995 do roku 2013 zakúpené prístroje a technické vybavenie a zmodernizované priestory kliniky v hodnote viac ako 360.000 €. Medzi tie finančne najnákladnejšie (v hodnote nad 1 000 €) položky patria:
 • kryokonzervačné zariadenie na zmrazovanie krvotvorných buniek - 33 000 €
 • Bedside monitor - 83 000 €, 2 kusy
 • nádoba na kvapalný dusík  - 2 830 €
 • vodný kúpeľ do laboratória - 2 230 €
 • desať infúznych púmp - každá po 2 000 €
 • defibrilátor na resuscitáciu pacienta so zástavou srdca - 5 730 €
 • klimatizačné zariadenie - 4 600 €
 • počítačové vybavenie pre liečbu a administratívu - 4 269 €
 • nosidlá s podvozkom pre pacientov - 1 730 €
 • odsávačka na odsávanie zahlienených dýchacích ciest - 1 870 €
 • 12 infúznych púmp každá po 670 €
 • televízor - 370 €
 • ultrazvukový inhalátor - 670 €
 • digitálne tlakomery 9 ks za 970 €
 • a ďalšie prepotrebné prístroje
 • výmena starých okien za plastové a neustála údržba a modernizácia prístrojov a zariadenia na KHaT
 
Nadácia Leukémie zároveň financovala nákladnú prestavbu transplantačnej jednotky v hodnote 50.000,-€ na svojom pôvodnom pôsobisku na Partizánskej ulici v Bratislave. Prestavba zahŕňala položenie novej strešnej krytiny, 5 samostatných izieb s vlastným sanitárnym zariadením pre 5 jednotlivých pacientov (nevyhnutné kvôli strate imunity u pacienta po transplantácii).
Priestory na KHaT v UNsP sv. Cyrila a Metoda, určené pre pacientov s onkohematologickými chorobami boli v nevhodnom technickom stave, preto nadácia v súlade so svojim štatútom z vlastných zdrojov dlhodobo financuje rozsiahle stavebné úpravy. Na náklady nadácie bola do konca roka prestavaná, vymaľovaná a zariadená kancelárskym a laboratórnym nábytkom laboratórna, transfuziologická a klinická časť v sume takmer 175 000,-€.