Správna rada

 

MUDr. Ladislav Sopko, PhD.
predseda správnej rady
lekár odd. klinickej hematológie,
KHaT LFUK,SZU a UN Bratislava
tel.: 02-68672640
e-mail: sopko.ladislav@gmail.com
Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
primár KHaT
KHaT LFUK,SZU a UN Bratislava
tel.: 02-68673580,
e-mail: mistrik@pe.unb.sk
Mgr. Zuzana Baculová

Karin Venglárová
 


 

Dozorná rada

 

Správca

MUDr. Marcela Skraková
MUDr. Denisa Jankovičová
MUDr. Antónia Hatalová
 
MUDr. Iveta Simančíková
lekárka odd. klinickej hematológie,
KHaT LFUK,SZU a UN Bratislava
tel.: +421908772209
e-mail: simancikova@gmail.com