Aktuálna kampaň "Máte slinu?"

Cieľom kampane je osloviť širokú verejnosť a motivovať nových darcov na registráciu v Národnom registri darcov kostnej drene a výrazne tak zvýšiť darcovskú základňu a tým aj pravdepodobnosť nájdenia vhodných darcov kostnej drene na Slovensku.

 


O národnom registri darcov kostnej drene

 
Národný register darcov kostnej drene vznikol na Klinike hematológie a transfuziológie v Bratislave v roku 1995. Je členom medzinárodných organizácií Bone Marrow Donor Worldwide (BMDW) a World Marrow Donor Association (WMDA). V HLA laboratóriu, ktoré je jeho súčasťou, sa vyšetrujú transplantačné znaky pacientov, ich rodín a dobrovoľníkov s cieľom nájsť vhodného darcu na transplantáciu. Ide o chorých na leukémiu, lymfóm, myelodysplastický syndróm, mnohopočetný myelóm a iné závažné choroby krvotvorby neliečiteľné iným spôsobom.

Nie každému pacientovi sme schopní nájsť HLA zhodného darcu v rámci rodiny. Pravdepodobnosť je žiaľ z genetických dôvodov približne len 25%. Register preto zabezpečuje vyhľadávanie nepríbuzných darcov krvotvorných buniek pre detských a dospelých pacientov doma aj v zahraničí. Národný register darcov kostnej drene je napojený na medzinárodnú sieť registrov celého sveta a je schopný v prípade potreby nájsť darcu medzi 22 miliónmi dobrovoľníkov a zabezpečiť dovoz transplantátu. V súčasnosti je v databáze registra evidovaných takmer 5000 darcov.

Záujemcov o zaradenie do registra pribúda, problémom však ostáva vysoká cena laboratórneho vyšetrenia darcov. Preto bolo založené Občianske združenie na podporu Národného registra darcov kostnej drene, ktoré finančne podporuje register, najmä kúpou diagnostických setov, ale aj prístrojového vybavenia, ktoré uľahčuje a urýchľuje vyšetrenia darcov.

Ďalšie dôležité informácie o tom, prečo sa stať darcom, kto môže byť darcom a ako tento proces prebieha nájdete na internetovej stránke Národného registra darcov kostnej drene: www.registerdarcovkostnejdrene.sk